​​
 

 AkademikKadro

 
İLKE BÜYÜKDUMAN (Müdür)

Lisans eğitimini 1991 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 20 yılı aşkın süredir İngilizce öğretmektedir. Akademik ilgi alanları arasında oluşturmacı öğretim tasarımı, öğrenci özerkliği ve program geliştirme yer almaktadır. 2010 yılında Şehir Üniversitesi’nde göreve başlamadan önce Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Özyeğin Üniversitelerinin İngilizce hazırlık programlarında görev yapmıştır.  

 

HANDAN BİLİR (Müdür Yardımcısı)

Lisansını 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü’nde, yüksek lisansını 2003 yılında Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Cambridge Üniversitesi Yetişkinler için İngilizce Eğitim Sertifikası (COTE) sahibidir. Akademik ilgi alanları tema bazlı öğretim, materyal geliştirme ve öğretmen eğitimidir. Handan Bilir, 1996 senesinden beri Bilkent ve Işık Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde İngilizce okutmanlığı yapmıştır.

BRIAN RAMEY (Başlangıç Düzeyi Sorumlusu)

Brian lisans derecesini eğitim ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında tamamlamıştır. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi sertifikasını 2006’da almıştır. Halen Cambridge DELTA (yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrenci güdümlü öğrenme, oluşturmacı öğretim programı geliştirme, öğrenciler için pozitif, geliştirici öğrenme ortamı sağlamayla ilgilenmektedir. 

MEHMET AKINCI (Alt-Orta Düzey Sorumlusu)

2006 yılında lisansını ve 2009 yılında yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans tezini “Derlem İncelemenin İngilizce Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerine Eylem + Ad Söz Öbeklerini Öğretmedeki Etkinliği” başlığı altında bir araştırma yaparak tamamladı. Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde 3 sene çalıştı. Derlem inceleme ve söz öbeklerinin gücü hakkındaki bilgilerini paylaştığı ulusal ve uluslararası çalıştay ve konferanslara katıldı.

ARDA BAYRAKTAROĞLU (Orta Düzey Sorumlusu)

Arda, lisans öğrenimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor.  10 senedir İngilizce öğretiyor ve 2 sene boyunca Okan Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda çalıştı. Özellikle akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirme konularıyla ilgileniyor. 

MEHTAP İNCE (Üst-Orta Düzey Sorumlusu)

2007’de Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü diploması ve Dilbilim sertifikasını tamamladı. İlk olarak, 2 yıl Bilkent Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda çalıştı ve Bilkent Üniversitesi’nde Cambridge ESOL - ICELT (İngilizce öğretimi sertifikası) eğitimini tamamladı. Daha sonra 2 yıl Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda okutman olarak çalıştı. Bu sırada, Cambridge ESOL – DELTA (Yetişkinler için İngilizce öğretimi  diploması) ve ölçme ve değerlendirme sertifikasını aldı. İlgi duyduğu ve üzerinde çalıştığı konular öğrenci merkezli ve bilgisayar destekli eğitim.

DESSISLAVA IVANOVA (Fakülte Öncesi Düzey Sorumlusu)

Dessislava Ivanova on yıldan fazla süredir dünyanın her tarafında uluslararası öğrencilere İngilizce öğretmektedir. Yüksek lisans derecesini Penn State Üniveritesi, İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretimi alanında yapmış, burada ayrıca Uygulamalı Dilbilimi alanında doktora dersleri almıştır. Amerika, Kanada, Türkiye ve Bulgaristan’da çalışmıştır.

AISHA MOHYUDDIN

Aisha Mohyuddin lisans eğitimini Illinois, Urbana-Champaign Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanlarında çift ana dal yaparak tamamladı. 2010 yılında Chicago'daki finans sektöründeki işini bırakarak öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'a geldi. CELTA sertifikası alarak İngilizce öğretmeye başladı. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da İngilizce öğretmiştir.

AKİF ÇAL

Akif Çal, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden lisans derecesini ve Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nden Dil Bilim Sertifikasını aldı. Yüksek lisans çalışmalarına yine Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında devam etti. Tez çalışmasında yabancı dil öğretiminde müfredat uygulamalarındaki teori ve pratik arasındaki farkı inceledi. Beş yıldır İngilizce öğretmektedir. 2007/2008 akademik yılında İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu’nda çalıştı. Sonrasında Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda İngilizce ve Bilgi Kuramı dersleri verdi. Akademik ilgi alanları arasında eğitim ve sosyal çevre, eğitim politikaları ve uluslararası eğitim yer almaktadır.

ANNA DOROZYNSKA

Lisans eğitimini Varşova Üniversitesi Teacher Training College’da İngiliz Dili Eğitimi üzerine yapmıştır. Ayrıca Cambridge Üniversitesi CELTA sertifikasına sahiptir. İskoçya, Türkiye, Polonya ve İngiltere’de İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Sağlık personeli ve üniversite öğrencilerine TOEFL ve IELTS dersleri vermiştir.

ANTHONY SUTHERLAND

İngilizce öğretmenliğine 2007 yılında başlayan Anthony, farklı ülkelerden pek çok kişiye İngilizce öğretti. 2010 yılında State University of New York Albany’de TESOL mastırı yaptı. Aynı zamanda TOEFL yazılı sınavlarının değerlendirilmesinde görev aldı. İngilizce eğitimine olan yaklaşımı, öğrencilerin kişisel yaratıcılıklarının dil eğitimlerinde kullanılması gereğine dayanır.

AYŞİN İLTER

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dalı’nda tamamladı. İngilizce Öğretmenlik sertifikasını ise 2001’de İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2007’de Cambridge Üniversitesi ‘Yetişkinlere İngilizce Eğitimi Sertifikası (CELTA) aldı. Yüksek lisansını İngilizce Eğitimi Bölümü’nde, altı yıl boyunca okutmanlık yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamladı.

 

ARZU OYACIOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’nü 1984 yılında bitirdi. İngilizce okutmanı olmadan önce turizm ve reklam sektörlerinde çalıştı. İngilizce Öğretmenliği sertifikasını British Council’dan aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 20 yıl okutmanlık görevi, ayrıca koordinatörlük yaptı.

ASLI ABAK

Lisans eğitimini 2006’da Hacettepe Üniversitesi “İngilizce Mütercim Tercümanlık” bölümde tamamladı. 2005-2006 öğretim yılında Erasmus değişim öğrencisi olarak Hogeschool Gent, Belçika’da “Çeviribilim” bölümünde eğitim aldı. İngilizce öğretimi sertifikasını ise 2003’te Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2007’de Cambridge Üniversitesi “Yetişkinlere İngilizce Eğitimi Sertifikası”nı (CELTA) aldı. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Dil Eğitimi bölümde tamamladı. 5 yıl boyunca Bahçeşehir Üniversitesi’nde okutmanlık yaptı. Özellikle bilgisayar ve teknoloji destekli İngilizce öğretimi, mobil öğrenme ve öğrenci özerkliği alanlarıyla ilgilenmektedir.

AYŞE GÜL YÜCEL

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Bölümü mezunu. Öğrenimine Fatih Üniversitesi Sosyoloji yüksek lisans bölümünde devam etti. Boğaziçi Üniversitesi, American Language and Culture Association, Fatih Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ve Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce dersleri verdi. Orta derecede Fransızca ve İspanyolca biliyor. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

AYTEN KOLDEMİR AYDIN

Lisans eğitimini 2003 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Türkiye’de çeşitli devlet okullarında ve Mersin Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 6 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli işlerde görev almış ve yüksek lisansını İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi (TESOL) alanında University of Washington’da burslu olarak tamamlamıştır. Aynı zamanda yine U.W. Dil Okulunda İngilizce öğretmiş ve Dil Öğrenme Merkezinde Bilgisayar Destekli Dil Öğretme uzmanlığı yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında Dil ve Kimlik, Yabancı Dil Edinimi, Sosyodilbilim ve Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi vardır.

BEKİR ATEŞ

Lisans eğitimini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamladı. 1 yıl tercüman olarak çalıştıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 2,5 yıl okutmanlık yaptı.  Orta derecede İspanyolca biliyor. Özellikle akademik üst söylem ve fonksiyonları konularıyla ilgileniyor. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.
 

 

CEYDA GÜMÜŞ

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Lisans eğitiminden sonra İtalya’da 1 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı. Yüksek lisansından sonra 2 yıl İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi’nde IB ve IGCSE öğretmeni olarak çalıştı.

DAMIAN SHERIFF

Reading Üniversitesi felsefe bölümünü şeref derecesiyle bitirdikten sonra, yaşadığı yer olan Londra’da CELTA eğitimini tamamlayan Damian, o günden bu yana İstanbul’da İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. Sınıf içerisinde öğrenci odaklı bir atmosfer oluşturarak öğrenci özerkliğini geliştirme ile ilgilenmektedir.

DANIEL OSCHRIN
Daniel Oschrin lisans derecesini 2010 yılında Whitman College Siyaset Bilimi bölümünden aldı. Aynı zamanda Whitman College Yazma Merkezi’nde çalıştı. 2010 yılında Türkiye’ye geldi ve Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda görev yaptı. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi’nden CELTA (Yetişkinlere İngilizce Öğretimi Sertifikası) derecesini aldı.
 
DAMLA OKAY

Damla, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitede Medya ve Görsel Çalışmalar programında tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde çalışmaya başlamadan önce Bilkent Üniversitesi İngilizce Meslek Yüksekokulu’nda görev yaptı ve bu süreçte CELTA ve ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) sertifikalarını aldı.

DAVID R. PERRY

Lisans derecesini ABD Philadelphia’da Sanat Üniversitesi’nden müzik terapisi alanında aldı. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Sertifikasını ise Frankfurt’tan aldı. Bir süre BULATS (İş İngilizcesi Test Sistemi) sınavlarında konuşma ve yazma değerlendirme uzmanı olarak görev yaptı. İstanbul’da bazı dil okullarında eğitim direktörlüğü yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katılmadan önceki son çalışma yeri Okan Üniversitesi. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

DUYGU KORONCU

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını bitirdi. Saarland Üniversitesi ve Kiril & Metodoloji üniversitelerinde kültür eğitimleri aldı. Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamladı. Arel ve Yeditepe Üniversitelerinde okutman olarak çalıştı. Şu anda Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Eğitim Yönetimi ve Denetimi ortak doktora programında eğitimini sürdürmektedir. Akademik ilgi alanı dil edinimi olup, iyi seviyede Almanca, Rusça ve İspanyolca bilmektedir. 

 

EMRAH AKKURT

19 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü 2000 yılında bitirdi. Bilişim teknolojilerinin dil öğretiminde kullanımı ile ilgili çeşitli eğitimlerden sonra yüksek lisans derecesini İstanbul Aydın Üniversitesinde Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri bölümünde yaptı. 2000 yılından bu yana kolej ve üniversitelerde çalıştı. Müfredat Geliştirme, Öğretmen Eğitimi ve Araştırma bölümlerinde ve birçok dil öğretimi konferansının düzenlenmesinde görev aldı.

EMSAL ATEŞ ÖZDEMİR

Lisans eğitimini 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü’nde tamamlayan Emsal, yüksek lisansını 2005 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında almıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katılmadan önce Ankara Tömer ve Ankara Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda, Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmıştır.

 
Doktora çalışmasını ‘Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji’ konusunda Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde yürüten Emsal, İstanbul Beykent Eğitim Kurumlarında eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık yapıp hizmetiçi eğitim vermiştir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi ve Web 2.0 teknolojilerinin kullanımı, Moodle öğrenme platformu ilgi alanları arasındadır.

 

EZRA JAMES MANNIX

Oregon Üniversitesi’nde Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler okuyan Ezra Mannix mezuniyetinden sonraki beş yılda New York ve Florida’da yazarlık ve editörlük yaptı. TESOL sertifikası bulunan Ezra, 2009’da İngilizce öğretmenliğine başladı. 2011 Eylül’de Şehir ailesine katılmadan önce tıptan enerji sektörüne kadar birçok farklı alandaki çalışanlara iş İngilizcesi öğretti. 2009 yılından bu yana İstanbul’da yaşamakta olan Ezra 2002-2003 yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci olarak eğitim aldı.

FRANK PAYNE
Lisans derecesini 1998 yılında North Carolina at Chapel Hill Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve yüksek lisans derecesini 2003 yılında Carolina at Chapel Hill Üniversitesi’nden Kamu Politikası alanından almıştır. TESOL sertifikasını 2006 yılında almadan önce 3 yıl kadar gazetecilik sektöründe çalışmıştır ve 2006 yılından beri İstanbul’da İngilizce öğretmektedir. İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve biraz Fransızca konuşmaktadır. Yakında Cambridge Delta üzerine çalışmalarına başlayacaktır.
 
FUNDA TATAR

Lisansını 1995 yılında Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını 2010 yılında İngiltere’de Aston Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi Bölümünde tamamladı. Cambridge Üniversitesi Yetişkinlere İngilizce Eğitim Sertifikasını (CELTA) ise yine İngiltere’de aldı. 1998 senesinden beri İngilizce okutmanlığı yapan Funda Tatar’ın aynı zamanda İngilizceden Türkçeye çevirmiş olduğu kitaplar bulunmaktadır.

GLENN RAI

Glenn Rai, Yabancı Dil Olarak İngilizce öğretmeden önce, havacılık, konaklama ve bankacılık sektörlerinde yöneticilik gibi çeşitli görevler yapmıştır. Londra Üniversitesi’nden İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi sahibidir. 2006 yılında CELTA eğitimini tamamladıktan sonra, farklı ülkelerde İngilizce öğretmiştir. 2012 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır ve şu anda DELTA eğitimine devam etmektedir.

GÖKÇE BERKKAN

1999 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği ve Cambridge ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) sertifika programlarını tamamladı. 2004 yılından beri İngilizce okutmanlığı görevini sürdürüyor. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

GÖZDE PELİVAN CEMGİL

Lisans eğitimini 2002 senesinde Marmara Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamladı. İlk yüksek lisans derecesini 2008 senesinde Doğuş Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında University College Dublin’de İngiliz-İrlanda Edebiyatı ve Draması bölümünde ikinci yüksek lisansını bitirdi. Şehir Üniversitesi Diller Okulu’na katılmadan önce çeşitli dil okulları ve üniversitelerde görev yaptı.

 

 
 

 

GÜLŞAH KISABACAK

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim alanından mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde formasyon derslerini tamamlayarak, İngilizce öğretmenliği sertifikasını aldı. Aynı yıl, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde okutman olarak göreve başladı. Ardından, İstanbul özlemi ağır bastığından, 2006 yılında İstanbul’a geri döndü ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Bu kurumda çalışırken ICELT programını (In Service Certificate in English Language Teaching) tamamladı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yetişkin Eğitimi bölümünde  yüksek lisansını bitirdi. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

HALE DEDE

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Şehir Üniversitesi’ne katılmadan önce Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde okutmanlık yaptı ve aynı zamanda Siyaset Bilimi bölümünde bilimsel hazırlık dersleri aldı.

HARDY GRIFFIN

Lisansını Wesleyan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı ve yüksek lisansını aynı alanda City College of New York’ta tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktorası tez aşamasındadır. İngilizce öğretmenliğine 1998 yılında New York’ta başladı ve 2002’den bu yana Türkiye’de İngilizce dersi veriyor. Aynı zamanda İngilizce öğretmeni eğitmeni olarak çalışıyor. Uzmanlık alanları öğrenci-merkezli eğitim ve öğrenci motivasyonudur.

HENRIETA KRUPA
 

Istanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngilizce Eğitimi Sertifikası (CELTA) ve Yetişkinlere İngilizce Eğitimi Diploması (DELTA) aldı. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda akademik okuma ve yazma becerileri dersleri verdi. Aynı kurumda Akademik Yazma Merkezinin kuruluş aşamasında görev aldı ve burada akademik yazma danışmanı olarak çalıştı. Henrieta halen İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans tezi üzerinde çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları ise İngiliz Edebiyatı ve öğrenci özerkliğidir. Henrieta altı yabancı dil konuşmaktadır.

 
İHSAN BUĞDAY

Lisans öğrenimini 1998 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi  Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamladı. 13 yıldır İngilizce öğretiyor. Şehir Üniversitesi’ndeki görevine başlamadan önce, dershane ve özel okullarda çalıştı. Son görev yeri  Yeditepe Üniversitesinde 11 yıl okutman olarak çalıştı.

İREM ABİ GEDİL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. 2007 ve 2008 yılları arasında Wordtest A.Ş. için dilbilgisi test sorusu uzmanı olarak çalıştı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Temel İngilizce Programı'nda iki yıl okutman olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi'nde Cambridge ESOL-ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) eğitimini tamamladı. Bilgisayar destekli dil öğrenimi, dil sınıflarında bilgisayar kullanımı ve modern dil öğretimi teknikleri ilgi alanları arasında. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

JANIELLE WILLIAMS

Lisans derecesini Johns Hopkins Üniversitesi’nde ve yüksek lisans derecesini  Drexel Üniversitesi Epidemiyoloji bölümünde Halk Sağlığı üzerine yapmıştır. 3 yıl önce Türkiye'ye taşınmıştır. İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda doktora yapmayı planlamaktadır. Janielle, çok fazla seyahat etmiştir ve Türkiye’yi ikinci evi kabul etmektedir.

JOSHUA BRUENING
 

Joshua koyu bir spor hayranı olduğu ve okyanusa olan tutkusunun başladığı Hawaii, Honolulu’da doğmuştur. Lisans derecesini 2006 yılında Old Dominon Üniversitesi, Eğitim üzerine odaklı Tarih alanından almıştır. TEFL sertifikasını aldıktan sonra, ikamet ettiği ve çeşitli yaş ve seviyelerdeki yabancılara İngilizce öğrettiği Türkiye’ye taşınmıştır. Joshua eğitime değer verir ve kültürlerarası diyalog üzerine olan tecrübelerini sınıf ortamında iletişim ve anlayışı geliştirmek için kullanır. Yüksek lisans derecesini TESOL üzerine yapmak istemektedir.

 
LEVENT BALCIOĞLU

Lisans eğitimini 1998 yılında Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde şeref öğrencisi olarak tamamladı. 2001 yılında Başkent Üniversitesinde İşletme (MBA) alanında yüksek lisans yaptı. Çeşitli okullarda çalıştıktan sonra, 2003 ve 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde ve kurumun kurslarında İngilizce Okutmanlığı yaptı. 2004 ile 2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde İngilizce Okutmanlığı görevi sırasında aynı kurumda ikinci yüksek lisans derecesi olan İngiliz Dili Eğitimi (ELT) Yüksek Lisans Programını bitirdi. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını yürütüyor. Akademik çalışmaları arasında eleştirel düşünme ve öğrenci özerkliği yer alıyor.

LINDA WILLIAMS
 

Lisans eğitimini Avustralya Adelaide Üniversitesi’nde Antropoloji Bölümünden aldı ve yüksek lisans derecesini yakın zamanda Edebiyat ve Profesyonel Yazarlık dalında tamamladı. TESOL (İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi) sertifikasına sahip olan Linda, halen DELTA (Yetişkinler İçin İngilizce Öğretimi Diplomasi) çalışmalarını sürdürmektedir. Kişisel hedefi yaratıcı yazarlık alanında doktora yapmaktır.

 
LUNA WALSH
 

Luna lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Genel Tarih ve Bangelca alanlarından National University Bangladesh’ten almıştır. Ayrıca Cambridge Universitesi’nden CELTA sertifikası vardır. 23 yıllık kariyerinin 17 yılında değişik yaş gruplarına İngilizce öğretmiş ve öğretmen ve idarecilere eğitim vermiş ve kalan 6 yılında da pazarlama, kamu, insan kaynakları ve iş geliştirme alanlarında çalışmıştır. Luna şu ana kadar Ermenistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan ve Türkiye’nin doğu ve batısında çalışmıştır.

MARIE-LOUISE XAVIER
 

Marie-Louise Batı Avustralya’da bulunan Curtin Üniversitesi, Dil ve İletişim Bölümü’nü 1983 senesinde tamamladı. Bir süre fotoğrafçı ve reklam yazarı olarak çalıştıktan sonra Eğitimsel Multimedia IV alanında bir sertifika programı tamamladı, CD-Rom, web sitesi , baskı, ve animasyon ve film tasarımı üzerinde 15 yıl çalıştı. Marie- Louise Batı Avustralya Edith Cowan Üniversitesi’nden 2004 senesinde Eğitim Diplomasını aldı. Perth’de dört sene boyunca lise düzeyinde İngilizce, Medya ve Drama dersleri verdikten sonra, CELTA programını tamamlayarak İstanbul’a geldi. Öğrencilerinin içinde bulundukları çevreyi çözümlemelerine yardımcı olacak yetenekleri kazanmalarını mümkün kılmayı hedefliyor.

 
MAURICIO ESCOBAR

Lisans eğitimini 1997 yılında Ortaçağ Avrupa Tarihi ve yüksek lisans eğitimini 2000 yılında İspanyol-Meksika Tarihi üzerine yapmıştır. 2 yıl süresince Los Angeles’ta üniversite seviyesinde tarih dersleri vermiştir. Alaska, Kaliforniya ve Porto Riko’da orman muhafızlığı yapmıştır. İngilizce öğretmenliğine 2007’de Güney Kore’de başlamıştır. Tarihe olan ilgisi nedeniyle İstanbul’a yerleşmiş ve 2009’da TEFL sertifikası almıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde İngilizce ve İspanyolca öğretmiştir. Şu anda İstanbul’da geçen tarihi bir roman üzerinde çalışmaktadır.

 

MEHTAP YAVUZDOĞAN
 

2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 2007 yılında Erasmus Değişim Programı öğrencisi olarak İsveç’te yarı zamanlı olarak; 2009 yılında Fulbright bursuyla (TSTIP programı kapsamında) Iowa Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak İngilizce dersleri verdi. 2009 yılında Bilkent Üniversitesi’nde CELTA (Yetişkinler İçin İngilizce Öğretimi Sertifikası) programını tamamladı. 2009-2010 yılları arasında Özel Bilkent Lisesi’nde, 2010-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda görev yaptı. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce Öğretimi Diploma Programı) çalışmalarını yürütüyor.

 
MERVE AYDIN
 

Lisans eğitimini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi bölümünde tamamladı. 2010 yılında CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) aldı ve 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi - Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. 3 yıl boyunca İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi’nde okutman olarak görev yaptı. Ayrıca 2011-2012 akademik yılı boyunca Fulbright Foreign Language Teaching Assitant olarak Amerika’da Brown Üniversitesi’nde dersler verdi.

 
MÜJGAN BÜYÜKTAŞ KARA
 

Müjgan, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve aynı üniversitede mastır derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde de iki sene okutman olarak çalıştı. Londra’da CELTA sertifikasını (yetişkinlere İngilizce eğitimi sertifikası) ve Floransa İtalya’da TEFL Uluslararası TESOL sertifikasını aldı. Su anda ise Amsterdam Üniversitesi’nde teknolojiyi kullanarak ikinci dilde yazma yeteneğini geliştirmek üzerine doktora araştırmasının üzerinde çalışmaktadır.

 
NASEER YAHYA

Naseer lisans derecesini Illinois Üniversitesi’nden Eğitim Sosyolojisi alanında aldı. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Sertifikası’nı ise Chicago’da 2008 yılında aldı. Son iki yıldır Türkiye’de öğretmenlik yapıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katılmadan önceki son çalışma yeri Gaziantep Zirve Üniversitesi. Halen Cambridge ESOL DELTA (Yetişkinlere İngilizce öğretimi diploma programı) çalışmalarını sürdürüyor. 

MELTEM AKBULUT

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisansa başladı ve 2011 yılında mezun oldu. Yüksek lisans yaptığı sırada CELTA eğitimi aldı. 2009-2011 yılları arasında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda çalıştı. Akademik ilgi alanları arasında ikinci dil edinimi ve eğitimde liderlik bulunuyor.

PINAR TANKUT

Lisans derecesini 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans derecesini 2001 yılında yine ODTÜ'de İngiliz Edebiyatı dalında, ikinci yüksek lisans derecesini ise 2010 yılında Monterey Institute of International Studies'de (Kaliforniya) TESOL (İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi) alanında tamamlamıştır. Ayrıca, Monterey Institute of International Studies’den CALL (Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi) sertifikası ve Cambridge Üniversitesi COTE (Yetişkinler için İngilizce Eğitim Sertifikası) sahibidir. Çankaya Üniversitesi'nde ve ODTÜ'de İngilizce okutmanı olarak görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında akademik okuma ve yazma becerileri, müfredat ve malzeme tasarımı ve bilgisayar destekli dil öğretimi vardır.

RICHARD VILE
Lisansını Toronto Üniversitesi Tarih, Coğrafya ve İngilizce bölümlerinde, yüksek lisansını Avustralya Wollongong Üniversitesi Eğitim Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllardır farklı ülkelerde İngilizce öğretmenliği yapan Richard, son beş senedir Türkiye’de İngilizce öğretmenliği görevini sürdürüyor.
 

 

SAM M. COSGROVE
 

Sam Cosgrove lisans derecesini 2009 yılında Finans alanında Miami Üniversitesi’nde ve yüksek lisans derecesini 2011 yılında Eğitim Yönetimi alanında Kansas Üniversitesi’nde tamamladı. Kansas Üniversitesi’nde eğitim görürken aynı zamanda TEFL sertifikası aldı. Kansas Üniversitesinde iki yıl birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için akademik danışmanlık yaptı ve uluslararası öğrenciler için İngilizce Konuşma Grubu liderliği görevini yürüttü. Mezuniyetinden sonra İstanbul’a taşındı ve 2011-2012 akademik yılında Fatih Koleji’nde İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. Boş zamanlarını seyahat ederek, Türkçe öğrenerek ve spor yaparak geçirir.

 
SEAN A. MONTERASTELLI
 

Lisans derecesini tarih bölümünde University of Santa Cruz California’da tamamladı ve burada Modern Ortadoğu’nun Yapılandırılması üzerine yoğunlaştı. San Francisco’da kısa bir süre tur rehberi olarak çalıştıktan sonra, asıl ilgili olduğu yeni diller öğrenip seyahat edeceği bir iş yapmak istedi. 2011 yılının başında İstanbul’da TEFL diplomasını aldı ve bu zamandan beri İngilizce öğretmeye devam etmektedir.

 
SIMON KINGSBURY

Simon Kingsbury Yeni Zelanda, Otago Üniversitesi Fen Fakültesinden,2002 yılında mezun oldu. TEFL Sertifikasını 2008'de aldı ve şu anda Cambridge DELTA eğitimine devam etmektedir. 9 yıldır Batı Asya ve Türkiye’de İngilizce eğitimi vermektedir. İstanbul’da Özel bir Dil Kurumunda bölüm başkanlığı yaptı, öğretmenlik yaptığı dönemde ise TOEFL ve IELTS hazırlık kursları verdi. Eğlenmenin ve motivasyonun dil edinimindeki anahtar faktörler olduğuna inanıyor ve derslerini bu şekilde vermekten mutlu oluyor.

TAMER AKAN

Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı ve yüksek lisans derecesini de 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nden aldı. 2004'te Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, toplamda 5 yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokullarında çalıştı. Ayrıca 2009-2010 akademik yılında, Fulbright bursiyeri olarak New York Üniversitesi'nde Türkçe öğretti.

ZEHRA TOPRAK

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde 2000 yılında bitirdi. Birkaç yıl çocuklarını büyüttükten sonra Illinois Üniversitesi’nde 2005 yılında İngilizce Öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı okulda okutman olarak, yabancılar için İngilizce sözlü ve yazılı iletişim dersleri verdi. Boston’da bir devlet okulunda, 2010’da Türkiye’ye dönene kadar iki yıl boyunca uluslararası öğrencilere İngilizce öğretmenliği yaptı.