Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe
 
Uluslararası Öğrenciler için Türkçe dersi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Ortak Dersler kapsamında sunulan iki dönemlik bir derstir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin tanıtılması ve öğretilmesini amaçlar.
 
Uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi, dil seviyeleri farklı öğrenciler için Türkçe temel iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalardan, Türkçe proje yürütme, sunum yapma ve makale yazmaya kadar farklı nitelik ve düzeyde uygulamaları kapsamaktadır. Şiir, hikaye, karikatür, şarkı, gazete yazısı ve film gibi otantik malzemelerin de yardımı ile öğrencilere Türk kültür ve edebiyatıyla tanışıklık kazandırmayı ve onları belli seviyelerde Türkçe yeterliğe eriştirmeyi hedefler.