Page Content
 
Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Kadrosu
 
 
eminedogan.jpg
EMİNE HOŞOĞLU DOĞAN


2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesini, 2004 yılında ABD’de University of Washington Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2002-2007 yılları arasında University of Washington ve University of Utah’ta yabancılara Türkçe dersleri verdi. Halen University of Utah Orta Doğu Merkezi’nde son dönem Osmanlı tarihi alanında doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. eminehosoglu@sehir.edu.tr