SIKÇA SORULAN SORULAR

1. INT, UPP vb. düzeyindeyim. Okulda yapılan IELTS sınavına girebilir miyim?

IELTS ücretini kendileri karşılamaları koşuluyla, diğer düzeylerdeki öğrenciler de okulda yapılan IELTS’e girebilirler. Üniversitemiz, yalnızca fakülte öncesi (Pre-Faculty) düzeyinde olan, derslere devam etmiş ve düzeyin tüm gerekliliklerini yerine getirmiş öğrencilerin IELTS ücretini üstlenir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda her zaman, yalnızca bir geçiş sınavı olan IELTS’e odaklanmak yerine, İngilizce öğrenmenin önemi vurgulanır ve öğrenciler bu doğrultuda yönlendirilir. Fakültelerine en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için öğrencilerin tüm düzeylerden geçip, olabildiğince iyi bir İngilizce ile hazırlıktan mezun olmaya odaklanması gerekir. Ayrıca, İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere IELTS’te ölçülmeyen bazı beceriler de kazandırılması hedeflenir (not tutma ve araştırma yaparak rapor hazırlama gibi). Öğrencinin, akademik yaşama hazırlık doğrultusunda bir bütün olarak düşünülmesi gereken tüm düzeyleri bitirmeden fakülteye başlaması, bazı önemli dil becerilerinin gelişmemesi  ve fakültede İngilizceden kaynaklı sıkıntı yaşanması sonucunu doğurabilir.

2. ŞEHİR’de İnglizce Hazırlık Programını ne zaman bitirebilirim?

ŞEHİR’de öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamaları hangi düzeyden programa giriş yaptıkları ve programda gösterecekleri performansa bağlıdır. Başlangıç düzeyinden (Elementary) başlayan bir öğrenci toplam 5 düzeyi yaz okulu sonunda tamamlama olanağına sahiptir. Alt-orta (Pre-intermediate) veya orta düzeyden (Intermediate) programa başlayan bir öğrenci, programı ikinci yarı yıl sonunda tamamlayabilir. Programa üst-orta düzeyden (Upper-Intermediate) başlayan bir öğrenci ise birinci yarı yıl sonunda İngilizce Hazırlık Programından mezun olup fakültesine başlayabilir.

3. Akademik Yazma Merkezi’ni kimler kullanabilir?

Akademik Yazma Merkezi, yeni kurulmuştur ve zamanla tüm öğrencilere hizmet verecektir. Ancak şimdilik yalnızca yüksek lisans öğrencilerine destek sağlamaktadır.

4. Sınıf değiştirmem mümkün mü?

İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin sınıf değiştirme isteklerine olumlu cevap verilemiyor. Sınıfların her biri, öğrencilerin İngilizce seviyeleri, cinsiyet, bir önceki kurdaki başarıları vb. dengeler gözetilerek homojen şekilde oluşturulur. Bu sebeple, yedi hafta gibi hızla geçen bir zaman dilimi için, oluşturulmuş sınıflardaki dengelerin bozulmamasına özen gösterilir.

5. Devamsızlığımı ve notlarımı nasıl takip edebilirim?

ŞEHİR’de teknoloji yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de üniversitemize ait my.sehir.edu.tr portalıdır. Bu portalın sekmelerinden biri üniversite bünyesinde oluşturulmuş Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System- LMS)’dir. Bu etkileşimli ve çok işlevi olan bir sistemdir. Bu işlevlerden biri de öğrencilerin sistemden devamsızlık ve notlarını görebilmeleridir. LMS üzerinden ayrıca, öğrenciler ders materyallerini bilgisayarlarına indirebilir, ait oldukları gruba veya öğretmenlerine e-posta atabilirler, ve ödevlerini/projelerini geribildirim için öğretmenlerine gönderebilirler. Bu sistemi kullanabilmek için öğrencilerin (İngilizce Hazırlık Programında olsunlar ya da olmasınlar) Bilgi Teknolojileri birimi tarafından verilen şifreleri kullanmaları gerekir.

Öğrenciler, my.sehir.edu.tr portalına 2012-2013 akademik yılından itibaren iPhone’larından da ulaşabilecekler.