Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I-II Öğretim Kadrosu
akin_t.png
AKIN TEK
1974’te Almanya’da doğdu, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2004’te Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesini İhsan Oktay Anar Romanlarında Üstkurmaca isimli teziyle aldı. 2001-2011 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. 2000-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde seramik ve seramik torna eğitmeni olarak çalıştı. 2009 yılında İhsan Oktay Anar Sempozyumu ve sergisinin küratörlüğünü yaptı. Modern ve postmodern Türk romanı ile ilgili çalışmalar ve çeşitli alanlarda çeviriler yapmaya devam ediyor. akintek@sehir.edu.tr
 
 
erkan.png
ERKAN IRMAK
Lisans ve yüksek lisans derecelerini, sırasıyla, 2007 ve 2009 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Nâzım Hikmet üzerine yazdığı yüksek lisans tezi, 2009 yılında Memet Fuat Eleştiri/İnceleme Ödülü’ne değer görüldü. Daha sonra Kayıp Destan’ın İzinde adıyla İletişim Yayınları’nca kitaplaştırılan bu çalışması 2011 yılında eleştiri alanında Cevdet Kudret Jüri Ödülü’nü aldı. 2007-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Irmak, halen aynı bölümde doktorasını sürdürmektedir. Makale, deneme ve çevirileri çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. erkanirmak@sehir.edu.tr
 
 
yalcinarmagan.png
YALÇIN ARMAĞAN
1977 yılında Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2007’de Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün doktora programından mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm isimli kitabı 2011’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. yalcinarmagan@sehir.edu.tr