İngilizce Hazırlıktan Muafiyet
 
İngilizce bilgisinin yeterli olmasından dolayı İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen ve üniversitemizce eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz, Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Başvuru, güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır.

ŞEHİR Tarafından Kabul Edilen Dış Sınavlar:


  • TOEFL - PBT:  Toplam en az 550 ve her bölümden en az 55
  • TOEFL - CBT:  Toplam en az 213 ve her bölümden en az 21
  • TOEF L- IBT:   En az 79 ve her bölümden en az 15 
  • IELTS Akademik Modül: en az 6.0 ve her bölümden en az 5.0 

Yukarıdaki sınavların geçerlik süreleri: 2 yıl