download.jpg

 
İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Yazma Merkezi
 
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Yazma Merkezi, başlangıç aşamasında ŞEHİR’li lisansüstü ve tez aşamasındaki öğrencilere, zamanla tüm ŞEHİR’lilere İngilizce akademik yazma konusunda yardım sunmayı hedeflemektedir.
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve İngilizce Hazırlık Okulu’na bağlı olarak kurulan Akademik Yazma Merkezi, lisansüstü öğrencilere tez süreçlerinin her aşamasında profesyonel bir danışmanla birebir çalışma imkanı vermektedir.
 
Altunizade Yerleşkesi 445 no’lu ofiste bulunan Merkez, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri 9:00 - 17:00, Salı günü 11:00 - 15:00 ve Cuma günü 9:00 - 12:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.
 
Akademik Yazma Merkezi’nde bir oturum 30 dakikadır ve önceden randevu alınarak gerçekleştirilir. Gün içerisindeki en son randevu, Merkez kapanmadan bir saat önce alınabilir.
 
 
Randevular
 
Akademik Yazma Merkezi’nde öğrencilere randevularını ödev veya yazma projelerinin son teslim tarihinden çok önceye almaları önerilir. Böylece görüşmeden sonra yazıları düzeltmek için yeterli zamanları olacaktır.
 
Randevular tek seferlik olabilir veya yinelenebilir. Üzerinde çalışılan, süregelen bir proje ise düzenli olarak randevu almak daha etkili olacaktır.
 
Randevular e-posta ya da telefonla alınabilir.
 
 
Dahili: 9270
 
 
Oturuma nasıl hazırlanılır?
 
 • Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları yazıyı randevudan en az 24 saat önce davidalbachten@sehir.edu.tr veya writingcenter@sehir.edu.tr e-posta adreslerine göndermeleri tercih edilir.

 • Müsvedde üzerinde çalışılıyorsa, önceden e-posta ile gönderilmiş olsa bile, biri akademik yazma danışmanı için olmak üzere iki adet basılı kopyanın görüşmeye getirilmesi faydalı olacaktır.

 • Üzerinde çalışılan yazı belirli bir ödevle ilgiliyse, o ödevi de görüşmeye getirmek gerekir.

 • Öğrenciler, öğretmenlerinin geribildirimini tartışmak istiyorlarsa, yapılan yorumların bir kopyasını da yanlarında getirmelidirler.

 • Öğrencilerin çalışmayla ilgili tuttukları notları, önceden tamamladıkları bir yazılarını ve araştırma materyallerini yanlarında görüşmeye getirmeleri faydalı olacaktır.

 • Oturumdan hemen önce öğrencilerin, oturumda üzerinde durmak istenilen bir soru, düşünce veya sorunu belirlemek için müsvedde ve ödevlerini yeniden gözden geçirmeleri önerilir.
 
 
Oturumdan ne beklenebilir?
 • Her oturumun başında öğrencilere fikirleri sorulacaktır. Bu, oturumun akışını belirlemeleri için öğrencilere verilen bir fırsattır.

 • Oturum süresince, öğrenciler yazıları hakkında aktif bir şekilde düşünme, yeni bir yazı oluşturma, yazma süreci hakkında düşüncelerini paylaşmaları konusunda yönlendirilecekler.

 • Merkezde öğrencilerin yazılarıyla ilgili endişe ve düşüncelerin tümüne cevap verilmeye çalışılacaktır.

 • Merkezin amacı iki yönlüdür: Yazıları hakkında öğrencilere yardımcı olmak ve yazma sanatı hakkında yeni önerilerde bulunmak. Her iki amaç da öğrencilerin yazı becerilerinin gelişmesine hizmet edecektir.
 
 
Kısaca Akademik Yazma Merkezi
 
 • Akademik Yazım Merkezi çalışanları yalnızca yazma danışmanlarıdır; yazıların düzeltmeni, editörü, yazarı ya da not vereni değillerdir.

 • Öğrenciler Merkez çalışanlarından yazılarını tümüyle okuyup düzeltmelerini beklememelidir. Merkez, öğrencilerin vermek istedikleri anlama göre stil önerilerinde bulunulacaktır. Cümle yapısının düzeltilmesi gereken durumlarda, belirli kuralların üzerinden birlikte geçilecektir.

 • Merkez, öğrencilere yeni fikirler sağlamayacak ya da belirli bir bulgunun nasıl değerlendirileceğini göstermeyecektir. Yalnızca, öğrencileri yeniden düşünmeye ve fikirlerini derinleştirmeye yönlendirecek ve bulgularını daha iyi açıklamak, derinleştirmek ve düzenlemek için yollar bulmalarına yardımcı olacaktır.

 • Merkez, öğrencilerin aldıkları bir puanın/notun geçerliliğini tartışmaz.
 
 
Devamlılık ve İptal Politikası
 
 • Randevudan bir önceki gece 23:59’a kadar e-posta göndererek veya Merkezi arayarak randevu değiştirebilir veya iptal edilebilir.

 • Randevu olduğu gün iptal etmek veya değiştirmek için, Akademik Yazma Merkezi’ni e-posta ve arama yoluyla bilgilendirmek zorunludur.

 • Randevuyu birden fazla defa kaçırma veya iptal etme durumunda öğrenci, dönem süresince bir daha randevu alamaz.
 • Randevuya 10 dakikadan fazla geç kalınırsa, sıra başka bir öğrenciye geçer.